SEARCH, REKRUTTERING & UTVELGELSE

Vi skaffer de beste kandidatene!

Kundens behov er styrende og vi skreddersyr derfor alltid etter våre kunders ønsker. Sammen finner vi de beste løsningene for din virksomhet!

AKTIVT SØK

Kjennetegnes ved at det ønskes et diskre og profesjonelt søk i kandidatmarkedet etter en bestemt kompetanse og erfaringsbakgrunn. Tilnærmingen er målrettet og direkte mot kandidatene. Til grunn for ethvert søk ligger en grundig kravspesifikasjon. En slik prosess kan i mange tilfelle understøttes og kombineres med annonsering i utvalgte media.

ANNONSERT REKRUTTERING

Annonsert rekruttering er en effektiv rekrutteringsmetodikk. Stillingen kandidaten skal tre inn i er klart definert, og den som søker på annonsen er høyt motivert for å for jobben. Eksponeringen sender signaler om en virksomhet i vekst, og oppdragsgiver blir synlig i relevante mediekanaler.

Videre utvelgelsesprosess følger en dokumentert utvelgelsesmetodikk med DNV-godkjent testverktøy.

SLUTTVURDERING

Setsaas Consulting kan også bistå med en uavhengig vurdering av kandidatene oppdragsgiver selv har kommet i kontakt med. Virksomheten har gjerne behov for bistand i sluttfasen av en intern eller ekstern rekrutteringsprosess, eller ønsker en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov.

Setsaas Consulting  gjennomfører tester, dybdeintervju og referanseintervju som bidrar til en objektiv 3.partsvurdering. En god rekrutteringsprosess er fullført når alle behov er kartlagt og kandidaten er vurdert på en grundig og uavhengig måte. Vi kartlegger kandidaters kvalifikasjoner, samt setter disse opp imot den aktuelle kravspesifikasjon til stillingen. En sluttvurdering avsluttes med avrapportering til oppdragsgiver.

Vi er opptatt av å kvalitets-sikre våre oppdrag og derfor vil både oppdragsgiver og valgt kandidat følges opp i en periode etter tilsetting.

JEG VIL
GJERNE HA
HJELP MED
REKRUTTERING!